„ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА“

"ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА"

К4

 ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ

Цена појединачно

1 950,оо дин

Трајање

1 дан – 8 сати

„Oтворена учионица“ је програм који развија компетенције за пројектну и амбијенталну наставу. У потпуности покрива захтеве новог плана и програма . Кроз примере и моделе пројеката уводи полазнике у планирање, реализацију и евалуацију пројектне наставе. Нуди приступ којим се врата учионице отварају за сарадњу са родитељима и локалном средином при чему се ствара подстицајна атмосфера за учење и рад.

Сврха обуке је да полазници буду спремни за примену пројектне и амбијенталне наставе у свом окружењу.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Област

општа питања наставе

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 57 000,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

  • Наставник разредне наставе
  • Наставник предметне наставе - основна школа
  • Наставник изборних и факултативних предмета

Специфични циљеви програма

– Унапређивање знања полазника о значају тимског планирања и програмирања образовно – васпитног процеса. – Подстицање тимског рада наставника и примене интердисциплинарног тематског планирања кроз примену различитих стратегија наставе; – Оснаживање и обука наставника за креирање подстицајне средине за учење препознавањем и применом одговарајућих амбијенталних учионица; – Развијање компетенција наставника за подршку развоју критичког мишљења код ученика кроз сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима; – Јачање професионалних компетенција наставника за организацију иновација у настави и јачање компетенција за комуникацију и сарадњу; – Коришћење потенцијала родитеља и локалне средине у реализацији циљева и задатака васпитања.

Аутори:
Доктор педагошких наука Горан Вилотијевић, Висока школа струковних студија за васпитаче
Професор разредне наставе, педагошки саветник Даниела Вилотијевић, ОШ „ Бановић Страхиња“
Професор разредне наставе, педагошки саветник Тања Витас, ОШ „Бановић Страхиња“

Реализатори :
Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас

Контактирајте нас да се пријавите за семинар