ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ

"ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ"

К2

                  ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

Цена појединачно

1 500,оо дин

Трајање

1 дан – 8 сати

Заснивање наставе на просечном ученику је велика илузија, јер таквих ученика нема. Сваки ученик је јединствен и нема поновљивих појединаца. ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ је једнодневни програм који полазнике упознаје са предностима и недостацима различитих типова наставе. Правилним избором и комбиновањем различити модела долази се до јединствене наставе и учења, у којој се наставни захтеви прилагођавају индивидуалним способностима и карактеристикама развоја сваког ученика.

Семинар нуди могућност да проширите Ваша методичка знања, да наставу унапредите и учините је активном. Разрађује начине планирања часова, према условима циљевима и исходима, као и према различитим могућностима и способностима ученика. Подстиче да ученике учините активнијим за нове начине стицања знања. Комбиновањем различитих типова наставе у једноразредним и комбинованим одељењима, ученик учи лакше, брже и занимљивије.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Област

општа питања наставе

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 45 000,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

  • Наставник разредне наставе
  • Наставник предметне наставе - основна школа
  • Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
  • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
  • Наставник изборних и факултативних предмета
  • Васпитач у предшколсој установи
  • Васпитач у дому ученика
  • Стручни сарадник у предшколској установи
  • Стручни сарадник у школи
  • Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Специфични циљеви програма

Подстицање и оспособљавање наставника за коришћење индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе, на увођење иновација у образовно-васпитном раду, на комбинацију наставних система ( типова наставе ). Подстицање и оспособљавање наставника на квалитетно управљање једноразредним и комбинованим одељењем у оквиру различитих модела методичке организације часа. Оспособљавање наставника, да припреми и организује наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења.

Аутори:
Бојан Грујић
, дип. педагог Школа креативних вештина;
Марина Пејчиновић, мастер учитељ ОШ ,,Бранко Радичевић“ Штаваљ

Реализатори:
Бојан Грујић, Марина Пејчиновић, Наташа Николић

Контактирајте нас да се пријавите за семинар