“ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ”

"ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ"

К2

ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

Цена појединачно

1 900,оо дин

Трајање

1 дан – 8 сати

Да ли сте сигурни шта Вас очекује у пројектној натсваи? Имате ли на располагању моделе пројеката које можете користити и прилагођавати? Да ли се осећате спремним/ом да ученике уводите у предузетништво? Ако је бар један ваш одговор “НЕ” – ово је програм за Вас. Из прве руке добијате сва потребна техничка и оперативна упутства и моделе већ реализованих пројеката.

Увођење пројектне наставе и ученичког предузетништва у нове наставне планове и програме представља почетак приближавања онога што деца раде у школи, са оним што их очекује у животу. Поносни што смо предосетили актуелност теме, нудимо Вам могућност ефикасне и функционалне обуке која отклања недоумице у вези пројектне наставе и ученичког предузетништва.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Област

општа питања наставе

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 57 000,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

  • Наставник разредне наставе
  • Наставник предметне наставе - основна школа
  • Наставник изборних и факултативних предмета
  • Стручни сарадник у школи
  • Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Општи циљ програма

Јачање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за примену пројектне наставе, побољшање квалитета образовно- васпитног рада, подизање нивоа постигнућа и подстицање личног развоја ученика.

Специфични циљеви програма

Едукација о могућностима примене пројектне наставe са предлогом активности које се спроводе у циљу израде финалног производа. Оснаживање полазника за планирање, организацију и извођење пројектне наставе путем повезивања теоријског и практичног знања на примерима реализованих пројеката, као и за вођење евиденције у школској документацији. Обука полазника како да заинтересују ученике и уведу их у учење кроз израду и реализацију пројеката. Јачање компетенција полазника у смислу подршке ученицима у развијању самосталности у раду, вештине доношења одлука, планирања активности и поштовања рокова, вештина спајања функционалних активности у школи и ван школе, критичког мишљења и самоевалуације, свести о личном напретку и постигнућима.

Аутори:
Дипломирани учитељ- мастер Санела Крстић , ОШ „ Сава Керковић“, Љиг Мастер професор језика и књижевности Маријана Тешић, ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот Дипломирани учитељ – мастер Момчило Степановић, ОШ “Бановић Страхиња” Београд

Реализатори:
Санела Крстић, Маријана Тешић

Контактирајте нас да се пријавите за семинар