МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

"МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА"

К2

           ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕЊЕ

Цена појединачно

2 250,оо дин

Трајање

2 дана – 16 сати

Сви ми желимо да се добро припремимо за час, да предвидимо све што нам је потребно за реализацију, да одаберемо одговарајуће методе и средства., али врло често се та наша жеља изјалови под утицајем непредвидљивих околности.

Уз помоћ овог семинара научиће те како да креирате подстицајну климу за учење и сазнавање у настави. Како да осмишљавате проблемски орјентисану настава и учење путем открића. О моделима диференцираног, групног и партнерског рада и коперативног учења. Овај семинар даје решења како развијати компетенцију разумевања и закључивања код ученика.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Област

општа питања наставе

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 67 500,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

 • Наставник разредне наставе
 • Наставник предметне наставе - основна школа и гимназија
 • Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
 • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
 • Наставник у школи за децу са сметњама у развоју
 • Наставник у школи за образовање одраслих
 • Наставник изборних и факултативних предмета
 • Васпитач у предшколсој установи
 • Васпитач у дому ученика
 • Стручни сарадник у предшколској установи
 • Стручни сарадник у школи
 • Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Специфични циљеви програма

Оспособљавање наставника за ефикасно управљање одељењем и организовање активности учења и сазнавања у настави. Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко – методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави. Особобљавање наставника за овладавањем различитим облицима ефикасне интеграције у настави и учењу. Оспособљавање наставника за подршку ученицима у овладавању продуктивним и ефикасним моделима учења. Оспособљавање наставника за откривање узрока и превладавања тешкоћа у учењу и сазнавању ученика.

Реализатори:
Радован Антонијевић
, Наташа Николић, Саша Дубљанин, Мирјана Сенић Ружић

Аутори:
Радован Антонијевић
, Проф. др, Филозофског факултета у Београду; Саша Дубљанин, Доц., др Филозофског факултета у Београду

Контактирајте нас да се пријавите за семинар