НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

"НАГРАДА И КАЗНА - ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ"

К3

      ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ И ЛИЧНОСТИ                                     УЧЕНИКА

Цена појединачно

2 950,оо дин

Трајање

2 дана – 16 сати

Да ли желите да идете у корак са временом и лакше излазите на крај са изазовима у учионици, да боље разумете различитост и децу? Да ли заиста желите промените нешто у свом раду или установи? НАГРАДА И КАЗНА је целовит дводневни програм који полазницима омогућава да упознају и доживе приступ који у пракси већ дуже време даје одличне резултате. Широк спектар обухваћених тема омогућава да сваки полазник може да открије и узме нешто корисно за себе – од педагошко васпитних алата, па до процедура којима се унапређују опште педагошке компетенције.

Све што се програмом нуди потиче из праксе. У питању је проверени концепт на који данашња деца добро реагују, а који у учионицу уводи оно што сваки просветни радник прижељкује – рад са задовољством. До сада је рализовно око 60 обука које су полазници оценили као веома корисне и применљиве у пракси. Ево једног коментара након обуке (школа у Жичи): “… Обука није претерано оптерећена теоријским већ провереним искуственим знањима. Врло користан, употребљив семинар. Реткост у досадашњем искуству похађања семинара…”

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Област

васпитни рад

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 73 500,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

  • Наставник разредне наставе
  • Наставник предметне наставе - основна школа
  • Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
  • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
  • Наставник изборних и факултативних предмета
  • Васпитач у предшколсој установи
  • Васпитач у дому ученика
  • Стручни сарадник у предшколској установи
  • Стручни сарадник у школи
  • Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Специфични циљеви програма

Едукација полазника о актуелним питањима школског васпитања и методама васпитног рада. Обука полазника која обухвата: – јачање васпитних компетенција наставника и установе, – оснаживање за успостављање квалитетније васпитно-социјалне и радне климе у одељењу, – подизање нивоа мотивације за спровођење демократских процедура у одељенским колективима, – оспособљавање за припрему, израду и употребу васпитних алата, “Ученичког дневника” и “Одељенског споразума”, – овладавање иновативном методологијом управљања одељењем заснованом на сарадњи на релацији: наставник – ученици – родитељи – оснаживање за афирмацију различитости, – едукацију о методама и значају адекватног реаговања на најчешће васпитне изазове.

Аутори:
Момчило Степановић
, педагошки саветник;
Весна Петровић, самостални педагошки саветник

Реализатори:
Момчило Степановић, Весна Петровић, Невена Лукић, Тања Витас, Слађана Обрадовић, Стефан Степановић, Јасмина Петровић

Контактирајте нас да се пријавите за семинар