„ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА У ШКОЛИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКОЛОШКИ АКТИВНОСТИ“

"ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА У ШКОЛИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКОЛОШКИх АКТИВНОСТИ"

К1

                  ЗА УЖУ СТРУЧНУ ОБЛАСТ 

Цена појединачно

1 300,оо дин

Трајање

1 дан – 8 сати

Програм “Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности” бави се могућностима планирања целодневне наставе у школи и упознавањем наставнике са еколошким садржајима који се могу користити у целодневној настави. На крају семинара школа добија готов план и програм рада у целодневној настави.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Област

општа питања наставе

Предвиђен број ученика

30

Цена за групу

30 полазника: 39 000,оо дин

Циљне групе којима је програм намењен:

  • Наставник разредне наставе
  • Наставник предметне наставе - основна школа
  • Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
  • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
  • Наставник изборних и факултативних предмета

Специфични циљеви програма

Оспособљавање за примену принципа на којима се заснива рад целодневне наставе . Оспособљавање за планирање и организовање целодневне наставе . Оспособљавање за реализацију наставе и свих предвиђених активности. Оспособљавање наставног кадра за примену модела хоризонталне едукацију (учења) у функцији професионалног развоја запослених. Упознавање наставника са еколошким садржајима које могу примењивати у целодневној настави; Развијање осетљивости наставника према проблемима животне средине.

Аутори:
Љиљана Ђуровић, доктор дидактичко-методичких наука , ОШ „Момчило Настасијевић„,, Горњи Милановац;
Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ “Момчило Настасијевић
Драгана Никитовић, професор разредне наставе, ОШ “Момчило Настасијевић Горњи Милановац;

Реализатори:
Љиљана Ђуровић, Јелена Недељковић, Драгана Никитовић

Контактирајте нас да се пријавите за семинар