Акредитовани Семинари

Акредитовани семинари

К2

Компетенција за подучавање и учење
"ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ" Кат. број 552
"ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА" Кат. број 525
"МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА" Кат. број 483
„УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО“ Кат. број 599
"ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ“ Кат. број 519
"ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА У НАСТАВИ“ Кат. број 509

К3

Компетенција za подршку развоју личности ученикa
"ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2" Кат. број 199
"НАГРАДА И КАЗНА - ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ" Кат. број 41
"ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-А 3" Кат. број 193

K4

Компетенција за комуникацију и сарадњу
"ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА“ Кат. број 651
"УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА" Кат. број 152

К1

Компетенција за ужу стручну област
"ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА У ШКОЛИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКОЛОШКИ АКТИВНОСТИ“ Кат. број 403

Контактирајте нас да се пријавите за семинар